Jakie wyróżniamy rodzaje dachów płaskich?

Dachy płaskie, zwane również stropodachami to rodzaje dachów, w których kąt nachylenia nie jest większy niż 10 stopni. Tego rodzaje pokrycia przeżywają swój renesans. W nowoczesnych domach i budynkach coraz częściej wraca się do dachów płaskich, które zwiększają ergonomiczność mieszkań.

Mamy kilka rodzajów dachów tego typu. Przede wszystkim możemy je podzielić na stropodachy pełne i dwudzielne wentylowane. Do stropodachów pełnych możemy zaliczyć:
• tradycyjne o warstwach przylegających do siebie,
• warstwach odwróconych,
• odpowietrzane,
• kanalikowe,
• szczelinowe.

Dachy płaskie można wykonać z różnych rodzajów materiałów. Pod tym kątem stropodachy możemy podzielić na drewniane, stalowe lub żelbetowe. Najczęściej pokrywa się je papą lub gontami bitumicznymi. Są to jednak materiały nieszczelne – w nowoczesnych budynkach stosuje się raczej hydroizolację za pomocą specjalnych paneli lub membran.